Kethoprak: Dumadine Kutha Magelang

Djikalaoe pandjenengan tjinta kesenian
Kethoprak Klasik
alias Kethoprak Tradisionil
alias Kethoprak Pakem …

Maka pada hari Sabtoe
tanggal 17 September 2011
poekoel djam 20:00 alias 8-malem
berdoejoen-doejoenlah pandjenengan
menoedjoe ke halaman kantor
Keloerahan Magersari Kota Magelang
oentoek menjaksiken Pagelaran Kethoprak
jang keterangan rintjinja
djikalaoe ditoelis dengen edjaan baroe
ijalah sebagai berikoet :

=======================================

Lakon : Dumadine Kutha Magelang
Oleh : Paguyuban Kethoprak KOKAB Budaya
Pemimpin Produksi : Margono (Mergo)
Sutradara : Ki Hadi Suparman (Kunthing)

PEMAIN :

Dyah Balitung : Ki Sambi (Sambiyanto)
Dewi Girikanya : Finta
Rakai Watu Humalang : Ganep A.S.
Patih Sonya Ragu : Anshori
Ki Lurah Sukro : Parman Kunthing
Nyi Lurah Sukro : Tanti
Semi : Jujuk Juwariyah
Anggoro : Parman
Singobarong : Margono Sidosari
Suro : Piyok
Punjeng : Suharto
Sena : Slamet
Kola : Aliyanto
Kara : Susiyanto
Rudra : Dasnu
Kanthong : Wardi
Para Begal & Prajurit: Kru KOKAB Budaya
Niyaga & Waranggana : Kru KOKAB Budaya

=======================================

SLAMET MENJAKSIKEN 😉
ttd.: mBilung Sarawita (toekang potrek)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: